Auto's

Allrisk of WA verzekering, waar kies je voor?

WA-verzekering

Heb je een WA (wettelijke aansprakelijkheid) autoverzekering voor je auto, dan zal je daar waarschijnlijk voor gekozen hebben, omdat het een oude auto is met een relatief geringe waarde. Als je die auto om een of andere reden verliest, bijvoorbeeld bij ‘total loss’, dan keert je eigen(!) autoverzekering niets uit. Een WA-verzekering is alleen voor de schade, die iemand met jouw auto toebrengt aan andermans eigendom. Als je een WA-verzekering hebt, terwijl je auto bijvoorbeeld niet eens twee jaren oud is, omdat je de premie niet kunt of wilt betalen, dan neem je een significant risico. Je kiest dan vaak voor de goedkoopste autoverzekering.

Risico

Je hebt niet alles in eigen hand en kunt veel geld verliezen. Je auto wordt gestolen en niet teruggevonden. Heb je dan geld voor een andere auto? Welk risico wil en kan je nemen? Daar draait het bij verzekeringen om en dus ook bij een autoverzekering. Als met het geld dat je opzij hebt kunnen leggen een nieuwe VW Golf hebt gekocht, Nederlands meest gestolen automodel, dan zou het wel heel vervelend zijn als die ook wordt gestolen. Of jij rijdt tegen een dier aan en dat geeft een behoorlijke schade aan je auto. De praktijk is dat vrijwel iedereen het onverstandig vindt om een nieuwe auto slechts WA te verzekeren.

Allrisk verzekering

Met een beperkt casco verzekering ontvang je geld van de verzekering in de twee laatstgenoemde gevallen. Als je echter een ongeval veroorzaakt, dan betaal je voor de reparatie van je eigen auto. Op dat moment is het als een WA-verzekering. Met een allrisk (of volledig casco) autoverzekering is dat anders. Je krijgt de schade vergoed, maar met aftrek van een eigen risico. De verzekering dekt dus niet 100% van de schade aan je auto. Voor de volledigheid melden we dat de uitkering 0% is, als je bijvoorbeeld dronken achter het stuur zat. De schade aan de bezittingen van anderen, waartegen gebotst is, wordt ook dan vergoed. Zoals eerder gezegd, moet je zelf bepalen welk risico je wilt en kunt nemen.